Bebek Beşiği Nedir ?

Bebek beşiği, yeni doğmuş olan bebeklerin (süt çocuğu) ve emekleyip yürümeye başlayan ufak çocukların yatması için kullanılan sabit ya da sallamalı, demir ya da ahşap olarak üretilen, çocuğun düşmemesi için genellikle parmaklıklı karyola benzeri yatak aracıdır.

Bebek beşikleri kullanım yaş aralığı genellikle 0-5 yaş arasıdır.


Tabi ki beşik ilk çağdan bugüne kadar Türk Dünyası’nda kendi değeri ve mükemmelliği ile tarihteki yerini kaybetmemiştir. Bugünlerde daha az kullanılıyor, ancak yine de hatıra olarak hediye edilmektedir.Beşiğin tarihine bakarsak, ilk beşik M.S. ilk yüzyıla aittir. Arkeolojik kazılara göre Orta Asya’nın Yedi Su bölgesinde ilk beşik bulunmuştur. Bu süreçte beşikle ortaya çıkan tarihi motifler önem kazanmaktadır. Beşiğin ortaya çıkmasına neden olan tarihi faktörlerin biri de göçebe halkların göç yaparken çocuğa kolaylık sağlamaktır. Çünkü göç zamanında çocuğa zarar vermeden beşiğe koyarak atla veya develerle göç yapabilirlerdi.